Personeel & Organisatie

Aantal personeelsleden / FTE

Het jaar 2017 begon met 129 personeelsleden, oftewel het aantal mensen. Deze medewerkers vertegenwoordigden toen 62,75 fte. Gedurende het jaar hebben we afscheid genomen van medewerkers, maar ook weer nieuwe mensen aangetrokken. Het jaar eindigde op 31 december 2017 met 124 personeelsleden die voor 72,98 fte stonden. Dit betekent dat de medewerkers gemiddeld meer uren werken.


Ziekteverzuim

In 2017 was het percentage ziekteverzuim 5,4%. Dit is een kleine stijging t.o.v. 2016, toen was het 5,29%.


Stagiaires

In 2017 hebben er 17 stagiaires gewerkt bij Kinderopvang Langedijk. We hebben leerlingen gehad vanuit het Horizon college Alkmaar. Hier komen ook de BBL leerlingen vandaan. Verder hebben we stages aangeboden aan leerlingen van het Horizon Collega, onderdeel Sport en bewegen.

Jubilaris 2017

Op 1 maart 2017 hebben we het 25 jarig jubileum van Janny de Groot gevierd.

Intervisies

Er zijn 2 intervisiemomenten geweest in 2017. In mei waren er 11 intervisie bijeenkomsten en in november waren er 10.

Foto: Certificering startblokken

Gevolgde opleidingen in 2017

De medewerkers van SKL hebben in 2017 niet stil gezeten. Door veranderingen in wet- en regelgeving, door de strengere eisen die gesteld worden aan Kinderopvang organisatie en eigem ambitie is er een diversiteit aan opleidingen gevolgd, zoals EHBO, 3F taaltraining, VVE, OOG voor Interactie, VVE Startblokken.