Ondernemingsraad

In het begin van 2017 hebben we de verkiezingsronde afgerond. Lianne Sneekes en Martine Vlaming-van Leeuwen hebben afscheid genomen van de OR. Na stemmingen zijn de nieuwe OR leden Betty Groot en Jose de Moel met frisse moed gestart.

De OR bestaat uit:

Marjolijn Zijp-van Leijden werkzaam op Ziezo • Betty Groot werkzaam op de Stampertjes • Saskia Kroon-Kruijssen werkzaam op de Tierlantijn • Jose de Moel werkzaam op de Stampertjes • Sandra Billekens werkzaam op de Pettevlet

Onderwerpen in 2017:

• Overname Jungle Rock

• Middenkader

• Taakurenbeleid

• Bedrijfskleding

• Taaltoets

• Nieuwe IKK regelgeving

• Werkdruk

• Uitbetalen salaris inval inzake vakantiegeld

• Werkgroep duurzame inzetbaarheid

• Personeelsplanning

• Ontwikkelingen IKC’s

• 3 uurs-regeling KDV

• Inenten kinkhoest

• Verlof- en jusurenoverzicht

• Jaarplanning vergaderingen/intervisie

Verder heeft de OR een uitgebreide cursus gehad. De OR leden wilden elkaar graag beter leren kennen, een duidelijke taakverdeling afspreken onderling en allemaal met hetzelfde kennisniveau verder gaan. We hebben twee leerzame, zeer nuttige dagen gehad.