De Ouderraad

Kinderopvang Langedijk vindt het erg belangrijk om ouders te betrekken bij ontwikkelingen en beslissingen waar SKL mee te maken heeft. Ouders die zich sterk betrokken voelen bij de gang van zaken op de locatie en die daar hun bijdrage aan willen leveren, kunnen lid worden van een lokale ouderraad (LOR). Gezien het grote aantal locaties zijn deze merendeel geclusterd naar regio.


Graag stellen we een aantal van de voorzitters aan u voor.