Aan het woord:
Directeur Monique Mul

2017, een terugblik. Het is fijn om na een jaar hard werken te kunnen vaststellen, dat er veel mooie dingen zijn gebeurd.


Op de eerste plaats hebben kinderen weer kunnen genieten van een leuke en afwisselende opvang. Want we hebben niet voor niets in onze missie staan dat de kinderen bij ons centraal staan. Achter de schermen van de opvang hebben we echter niet stil gestaan. De wereld van kinderopvang is volop in beweging en ook wij kunnen hierin niet achter blijven. Zo is er hard gewerkt om Kinderopvang Langedijk nog scherper in te richten conform de Wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) en hebben we veel tijd besteed aan de participatie in de ontwikkeling van de Kindcentra in Langedijk.


Daarnaast hebben onze medewerkers zich maximaal ingezet om de benodigde opleidingen te volgen en te behalen. Wij vinden de ontwikkeling van onze medewerkers erg belangrijk en ik ben er dan ook erg trots op dat iedereen prachtige resultaten heeft gehaald. Voor de deskundigheidsbevordering hebben we een middenkader opgezet, die o.a. ondersteunt in coaching on the job, aanbieden van opleidingen, intervisies en begeleiding van stagiaires.

En we hebben een inclusie pedagoog in dienst genomen om

meer aandacht te kunnen geven aan kinderen die extra zorg kunnen gebruiken

en de begeleiding van hun ouders hierbij.

Uitbreiding aanbod

De vraag naar opvang groeit en daarom hebben we Jungle Rock, een flexibele kinderopvang organisatie, toegevoegd aan ons aanbod. En we zien ook dat oudere kinderen steeds langer blijven op de opvang, en daarom hebben we een nieuwe 8+ groep geopend. Naast de opvang vinden we het belangrijk om leuke evenementen en uitstapjes te organiseren, zoals bijv. het jaarlijkse BSO uitje, dit keer naar de speelpark De Swaan. En niet te vergeten hebben we onze eerste Voorleesoptocht in juni georganiseeerd. Samen met peuters, kleuters en hun ouders in optocht naar verschillende locaties om een verhaaltje te horen voor het slapen gaan.


Bedankt voor alle inspanningen

Al deze inspanningen worden uitgebreid besproken met onze Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de verschillende ouderraden. We laten ze in dit jaaroverzicht graag aan het woord om hun kant van onze samenwerking toe te lichten. Ik wil hen bedanken voor hun toewijding en enthousiasme in het afgelopen jaar.

De 1e Voorleesoptocht

En uiteraard wil ik alle medewerkers, gastouders en samenwerkingspartners bedanken voor hun inzet en steun in 2017 en hebben we het jaar mooi kunnen afsluiten. Want dat moet ik zeker niet vergeten te vermelden wat een mooi positief resultaat we hebben gehaald. Deze hebben we gebruikt om de tarieven niet te verhogen in 2018 en gaan we het resultaat goed inzetten voor een verdere verbetering en ontwikkeling van Kinderopvang Langedijk.

We hebben ons jaaroverzicht dit jaar eens heel anders opgezet in een online magazine,

passend bij innovatie en ontwikkeling die wij hoog in het vaandel hebben.

Veel leesplezier.


Monique Mul, directeur/bestuurder Kinderopvang Langedijk