Onze Buitenschoolse opvang

Vanaf 4 jaar


Samen spelen, ontdekken, grenzen

leren kennen, je gewaardeerd

voelen, vriendschappen sluiten:

dat is het leven van kinderen in de

basisschoolleeftijd. Zeker oudere

kinderen willen vanuit zichzelf de

wereld verkennen en leren van

nieuwe ervaringen. Daar sluit de

BSO van Kinderopvang Langedijk

zoveel mogelijk bij aan.

Onze BSO is er voor kinderen van

vier jaar totdat zij overgaan naar

het voortgezet onderwijs. Uw kind

kan bij ons terecht voor schooltijd,

na schooltijd, op vrije dagen en

in vakanties.


Het is een plek waar voor ieder kind wat te beleven is. De pedagogisch medewerkers plannen iedere dag verschillende activiteiten: sport en spel, knutselen, toneel, muziek en nog veel meer.
Bij onze BSO’s werken we zowel
leeftijdgericht als themagericht. Op
deze manier sluiten de activiteiten
goed aan bij de belevingswereld
van het kind. Maar de kinderen kunnen zich ook lekker met een boek terugtrekken op de bank of in een luie stoel. Want voorop staat dat BSO voor kinderen vrije tijd moet zijn. Dat wil zeggen dat bijna alles mag en niets moet.

Voorschoolse opvang

Als u ’s ochtends al vroeg op weg moet, kan onze voorschoolse opvang uitkomst bieden. De kinderen zijn vanaf 7.00 uur welkom en als zij voor 7.30 uur binnen zijn, ontbijten

wij samen. Ook als u geen BSO contract heeft, kunt u bij ons terecht voor de voorschoolse opvang.

U heeft de keuze uit een 40 of 52 weken contract.

Vakantieopvang

Als u bij ons een vast contract afneemt voor BSO, zijn de vakanties daarbij inbegrepen. Het kan ook voorkomen dat u alleen in de

schoolvakanties behoefte heeft aan opvang. Dat kan bij ons. U kunt bij ons vakantie opvang afnemen. Dit kan voor één dag maar ook voor meerdere dagen.

Vakanties zijn leuk, ook bij ons op de BSO!

Flexibele opvang

Heeft u geen behoefte aan vaste opvang, maar u heeft af en toe wel opvang nodig. Dan bieden we de flexibele buitenschoolse opvang en flexibele voorschoolse opvang. Een flexcontract voor de BSO is minimaal 10 uur per maand en een flexcontract voor de VSO is minimaal 3 uur per maand.

Heeft u nog vragen?

Bel met onze afdeling Planning en Plaatsing: 0226-320208

Onze medewerkers staan u graag te woord.