Onze
Kinderdag-
verblijven

Zorg, veiligheid & plezier voor
alle kinderen van 0 tot 4 jaar

Spelen, bewegen, muziek en

creatieve ontwikkeling staan

centraal op al onze kinderdagverblijven.

Op al onze kinderdagverblijven

wordt voor- en vroegschoolse educatie toegepast. SKL speelt in op de belevingswereld van het kind. Uw kind wordt spelenderwijs voorbereid op de basisschool.